Regulamin

1. Regulamin opisuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego  24gazeta.pl – Dzennikarstwo Internetowe
2. Zakładając konto w serwisie i dodając artykuł Współtwórca, zwany dalej „Autorem” oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Autor artykułu oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami autorskimi niezbędnymi do publikacji danego wpisu.
4. Publikując artykuł w serwisie Autor zezwala na kopiowanie treści przez innych właścicieli stron pod warunkiem zachowania ich oryginalnej formy i treści ( nazwa/nazwisko autora, hiperłącza,).
5. Preferowane są wartościowe teksty – minimum to 1000 znaków. Artykuł powinien zawierać wydzielony wstęp funkcją „more”. Pozostała część powinna się pojawiać po kliknięciu przez użytkowników na „Czytaj więcej”
Wpisy muszą być poprawne stylistycznie i ortograficznie.
6. Autor może dodać elementy graficzne umieszczone na innym hostingu
7. Dozwolony jest jeden link w stopce artykułu przekierowujący do strony, niedozwolone są linki w treści
8. Wpisy należy przypisać do odpowiedniej kategorii.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian we wpisach, łącznie z pominięciem fragmentów o cechach promocyjnych (szczegółowe opisy firm, dane partnerów medialnych, źródła finansowania projektów unijnych).
10. Niedozwolone jest dodawanie tekstów lub linków przekierowujących do stron:
– erotycznych.
– warezowych.
– zawierających treści sprzeczne z prawem .
– obrażających uczucia innych.
11 Publikowanie tekstów reklamowych,promocyjnych jedynie na zasadach komercyjnych. Koszt usługi do ustalenia z Redakcją portalu.
12.W przypadku zgłaszanych wątpliwości co do działań Administratora w związku z opublikowanym tekstem (dokonane zmiany, interpretacja promocji), są one usuwane z archiwum portalu bez możliwości przywracania artykułu.

Właściciel serwisu 24gazeta.pl nie odpowiada za treści znajdujące się w opublikowanych w serwisie artykułach.

Add reply

You must be logged in to post a comment.