Archiwum

Archiwum dla kategorii ‘Prawo’

Sie
27

Jak podpisać dobry kontrakt outsourcingowy?

Mimo coraz większej popularności usług biznesowych realizowanych w modelu zewnętrznym klienci wciąż obawiają się utraty kontroli nad procesem oraz niepokoją o jakość usługi. W jaki sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem niepowodzenia i dobrze przygotować do współpracy z outsourcerem? Czytaj więcej…

, ,

Lis
09

5 lat rękojmi za wady budynku

25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta[1], która wprowadza pięcioletni okres rękojmi za wady. Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym będą miały 2 lata więcej na wykrycie ewentualnych usterek budynku. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy deweloperskiej przed przekazaniem nabywcy kluczy do mieszkania, deweloper będzie zobowiązany do ich usunięcia. Czytaj więcej…

Cze
12

Jakie skutki powoduje ogłoszenie upadłości członka konsorcjum w zamówieniach publicznych?

Skutki ogłoszenia upadłości konsorcjanta uzależnione są od momentu w jakim sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu jaki ubiega się lub realizuje zamówienie publiczne i mogą być różne – mówi Radca Prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause w Poznaniu. Czytaj więcej…

Cze
12

Czy pracownik może kwestionować ważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę?

Zgodnie z zasadą swobody stron pozostawania w stosunku pracy wymagane jest, aby oświadczenie woli pracownika zawierające wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie było dotknięte wadą oświadczenia woli. Czytaj więcej…

Maj
13

Czy Zamawiający może żadać od Wykonawcy referencji?

Z  zawartej w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych normy prawnej wynika, iż w przypadku gdy Zamawiający nie doprecyzuje warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, to brak jest po jego stronie prawa do żądania dokumentów na ich potwierdzenie. Czytaj więcej…

Maj
12

Podstwowe obowiązki pracownika

W praktyce, do podstawowych obowiązków pracowniczych – służących realizacji podstawowego celu jakim jest wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy – należy przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy ( na podstawie przykładowego katalogu powinności określonych przez ustawodawcę w art. 100 §2 kodeksu pracy). Czytaj więcej…

Kwi
10

Profesjonalne pismo bez wychodzenia z domu?

Przygotowanie profesjonalnego pisma z zakresu prawa pracy bez wychodzenia z domu? To możliwe dzięki kreatorowi pism online – praktycznemu i innowacyjnemu narzędziu, które pozwala na stworzenie odpowiedniego dokumentu bez konieczności konsultacji z prawnikiem. Czytaj więcej…

,

Kwi
02

Wytoczenie powództwa o ustalenie przez pracownika istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego

Jeżeli pracownik nie otrzymał od pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę (tym samym nie otrzymał świadectwa pracy), gdyż pracodawca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. Czytaj więcej…

-->

Archive

Archive for the ‘Prawo’ Category

Sie
27

Jak podpisać dobry kontrakt outsourcingowy?

Mimo coraz większej popularności usług biznesowych realizowanych w modelu zewnętrznym klienci wciąż obawiają się utraty kontroli nad procesem oraz niepokoją o jakość usługi. W jaki sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem niepowodzenia i dobrze przygotować do współpracy z outsourcerem? Read more…

, ,

Lis
09

5 lat rękojmi za wady budynku

25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta[1], która wprowadza pięcioletni okres rękojmi za wady. Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym będą miały 2 lata więcej na wykrycie ewentualnych usterek budynku. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy deweloperskiej przed przekazaniem nabywcy kluczy do mieszkania, deweloper będzie zobowiązany do ich usunięcia. Read more…

Cze
12

Jakie skutki powoduje ogłoszenie upadłości członka konsorcjum w zamówieniach publicznych?

Skutki ogłoszenia upadłości konsorcjanta uzależnione są od momentu w jakim sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu jaki ubiega się lub realizuje zamówienie publiczne i mogą być różne – mówi Radca Prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause w Poznaniu. Read more…

Cze
12

Czy pracownik może kwestionować ważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę?

Zgodnie z zasadą swobody stron pozostawania w stosunku pracy wymagane jest, aby oświadczenie woli pracownika zawierające wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie było dotknięte wadą oświadczenia woli. Read more…

Maj
13

Czy Zamawiający może żadać od Wykonawcy referencji?

Z  zawartej w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych normy prawnej wynika, iż w przypadku gdy Zamawiający nie doprecyzuje warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, to brak jest po jego stronie prawa do żądania dokumentów na ich potwierdzenie. Read more…

Maj
12

Podstwowe obowiązki pracownika

W praktyce, do podstawowych obowiązków pracowniczych – służących realizacji podstawowego celu jakim jest wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy – należy przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy ( na podstawie przykładowego katalogu powinności określonych przez ustawodawcę w art. 100 §2 kodeksu pracy). Read more…

Kwi
10

Profesjonalne pismo bez wychodzenia z domu?

Przygotowanie profesjonalnego pisma z zakresu prawa pracy bez wychodzenia z domu? To możliwe dzięki kreatorowi pism online – praktycznemu i innowacyjnemu narzędziu, które pozwala na stworzenie odpowiedniego dokumentu bez konieczności konsultacji z prawnikiem. Read more…

,

Kwi
02

Wytoczenie powództwa o ustalenie przez pracownika istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego

Jeżeli pracownik nie otrzymał od pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę (tym samym nie otrzymał świadectwa pracy), gdyż pracodawca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. Read more…