Home » Biznes » Polskie firmy outsourcingowe na tle globalnych centrów BPO i SSC
Sie
25

Rodzime podmioty oferujące usługi dla biznesu rosną razem z globalnymi centrami BPO i SSC, coraz liczniej obecnymi w Polsce.

W zdobywaniu klientów, również tych z zagranicy, pomaga im nie tylko znajomość specyfiki lokalnego rynku, ale także coraz bardziej kompleksowa oferta rozwiązań.

Polska w ciągu kilku lat stała się jedną z 3 najlepszych lokalizacji dla globalnych centrów usług biznesowych. Każdego miesiąca docierają do nas informacje o nowych inwestycjach lub rozbudowie tych już istniejących. O względy międzynarodowych koncernów zabiega rząd, miasta, deweloperzy oraz inni beneficjenci. Korzystając z wciąż wyjątkowej relacji jakości kapitału ludzkiego do jego kosztu branża stała się największym po motoryzacji pracodawcą w Polsce.

Zdecydowana większość nowopowstających centrów usług jest częścią światowych korporacji i wykonuje zadania na rzecz spółek matek lub ich klientów z całego świata. Coraz lepiej na tym rynku radzą sobie jednak także podmioty z rodzimym kapitałem, choć często nie mogą liczyć na wsparcie, które przy uruchamianiu inwestycji otrzymują zagraniczni inwestorzy. Według danych ABSL  największe polskie centra outsourcingowe obecnie zatrudniają łącznie około 50 000 pracowników, a liczba ta z roku na rok dynamicznie rośnie.

Widocznym na tym rynku trendem jest konsolidacja, dzięki której klienci zyskują dostęp do bardziej kompleksowych usług. Pozwala to na powierzenie jednemu dostawcy obsługi nawet kilkunastu różnych procesów biznesowych. Na polskim rynku nowoczesnych usług dla biznesu funkcjonuje już kilka dużych grup kapitałowych z rodzimym kapitałem. Jedną z największych jest Grupa OEX, która posiada ponad 50 lokalizacji w całej Polsce, a w skali roku realizuje blisko 2 500 projektów zatrudniając 10 000 pracowników.

Holding powstał po połączeniu spółek Cursor, Galposter i Voice Contact Center należących do Funduszu NEO Investments z grupą ArchiDoc. Z czasem do struktur OEX dołączyły kolejne firmy, w tym Divante, będące liderem usług e-commerce.

Usługi dla biznesu to jeden z kluczowych obszarów naszych inwestycji. Kiedy w latach 90-tych od zera budowaliśmy dwa  przedsięwzięcia z tego zakresu – Call Center Poland oraz EURO RSCG, po wiedzę musieliśmy jeździć na zachód. Teraz ówczesne doświadczenia wykorzystujemy rozwijając Grupę OEX, która w ciągu 3 lat stała się jednym z najsilniejszych podmiotów w branży  – mówi Jerzy Motz, partner zarządzający Funduszu NEO Investments i przewodniczący rady nadzorczej Grupy OEX.

Rodzime firmy outsourcingowe wciąż w dużej mierze skupiają się na obsłudze klientów, którzy decyzje o strategii prowadzenia biznesu podejmują w Polsce. Jako swoją przewagę konkurencyjną wykorzystują lepszą znajomość lokalnego rynku, potrzeb odbiorców oraz większą od międzynarodowych korporacji elastyczność. Nie brakuje jednak podmiotów, które coraz odważniej patrzą nie tylko na Europę, ale i inne części świata.

Naszą ambicją jest budowanie marki, która będzie rozpoznawalna także wśród klientów z zagranicy. Dotychczas zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt projektów dla kontrahentów spoza Polski. Dla międzynarodowych koncernów z Europy i innych części świata świadczymy usługi m.in. z zakresu obsługi logistycznej, e-commerce i rebrandingu. Dostarczamy im także materiały promocyjne – mówi Konrad Rochalski, prezes zarządu Grupy OEX.

Polskie centra outsourcingowe przyciągają zagranicznych klientów nie tylko kompleksową ofertą
i wykwalifikowaną kadrą, ale także wysoką jakością usług. Branża chętnie wdraża innowacyjne rozwiązania i technologie, oferując klientom obsługę coraz bardziej zaawansowanych procesów.

W pozyskiwaniu zleceniobiorców z innych krajów pomaga też mocna pozycja funkcjonujących w Polsce zagranicznych centrów usług wspólnych, które budują pozytywny wizerunek całego sektora. Kwestią czasu jest rozprzestrzenienie się trendu na powierzanie obsługi procesów biznesowych przez zachodnioeuropejskich i amerykańskich  przedsiębiorców polskim firmom. Liczą na to rodzimi przedsiębiorcy, którzy konsekwentnie budują biznes outsourcingowy wzorując się na globalnych koncernach.

więcej informacji na www.oex.pl

,

Comments are closed.