Home » Nauka i edukacja » Rolniku, uzupełnij swoje wykształcenie w AP Edukacja!
Wrz
10

Jeśli otrzymałeś 75 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007 – 2013 to musisz uzupełnić swoje wykształcenie!


Od roku szkolnego 2012/2013 zmienił się system kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, dlatego młodzi rolnicy, którzy zobowiązali się uzupełnić swoje wykształcenie, zdobywają kwalifikacje zawodowe w inny sposób niż dotychczas.

Osoby posiadające co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe (inne niż rolnicze, np. zasadnicze zawodowe, średnie oraz wyższe) mogą ukończyć w AP Edukacja następujący kwalifikacyjny kurs zawodowy:

  • Rolnik (kwalifikacja R.3) – prowadzenie produkcji rolniczej

Po zdaniu egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną osoby te uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie.

Młodzi rolnicy, którzy posiadają co najmniej wykształcenie średnie, ale inne niż rolnicze, mogą podjąć naukę w Policealnej Szkole Zawodowej AP Edukacja wyłącznie w zawodzie technik turystyki wiejskiej lub technik weterynarii.

W AP Edukacja można podjąć kształcenie w Szkołach Policealnych, Policealnej Szkole Medycznej, Gimnazjum oraz Liceum dla dorosłych, skorzystać z Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz szerokiej oferty kursów i szkoleń.

Szkoły prowadzone w ramach AP Edukacja mają uprawnienia szkół publicznych i kształcą w oparciu o autorskie programy nauczania.

Z nauki w szkole skorzystało już ponad 467 tys. osób, w 36 placówkach w całej Polsce!
************************************
Więcej informacji o AP Edukacja:
www.apedukacja.pl
0 801 400 300
apedukacja@apedukacja.pl

, , , , , ,

Comments are closed.