Home » Wieści za spółek » FM Logistic rozpoczyna działalność w Brazylii poprzez nabycie spółki logistycznej należącej do McLane Company, Inc., USA.
Lip
11

FM Logistic wspólnie z McLane Company, Inc. ogłosiło dzisiaj, iż udało się dojść do porozumienia w sprawie nabycia przedsiębiorstwa logistycznego kontrolowanego przez McLane w Brazylii. Wykup przedsiębiorstwa jest nowym etapem w strategii rozwoju zewnętrznego FM Logistic, w ramach, którego zaledwie miesiąc temu spółka przejęła Univeg Logistics Russia. Ze swojej strony McLane skupi się na swojej głównej działalności, czyli na sprzedaży hurtowej w USA.

FM Logistic rozpocznie działalność w Brazylii w czerech punktach, na które składa się 200 tys. m2 powierzchni, ponad 1150 pracowników oraz obroty za 2012 r. wynoszące 47 milionów euro. Wszystkie obiekty usytuowane są blisko wielkich centrów konsumenckich w kraju – Sao Paulo, Rio oraz na południu kraju.

FM Logistic przejmie również portfel największych klientów w Brazylii, którzy reprezentują takie branże jak kosmetyki, elektronika użytkowa, towary konsumpcyjne oraz motoryzacyjne.

Poza tym, grupa zamierza w przeciągu trzech lat jeszcze skuteczniej wejść na brazylijski rynek poprzez wsparcie biznesu z zakresu transportu i konfekcjonowania. Brany jest również pod uwagę projekt rozwoju w kierunku północno-wschodnim. FM Logistic udało się znaleźć punkt zaczepienia w kraju, który obecnie silnie się rozwija i gdzie rynek logistyczny potrzebuje rzetelnych partnerów do długofalowej współpracy zwłaszcza takich, którzy oferują nienaganną jakość i szeroki wachlarz usług stanowiących wartość dodaną, gwarantuje optymalizację procesów oraz – co najważniejsze – zapewnia wsparcie umożliwiające rozwój.

„Logistyka to kwestia kluczowa na rynku brazylijskim. Zapotrzebowanie jest duże, zaś umiejętność skutecznego reagowania stanowi strategiczne kryterium dla rozwoju kraju. Nasi klienci mówią nam, że są to dla nich czynniki decydujące. Rozpoczynamy działalność w Brazylii, ponieważ chcemy odpowiedzieć na potrzeby naszych międzynarodowych klientów poprzez zaoferowanie im bogatego i bezpiecznego wyboru różnych rozwiązań. Pragniemy ustanawiać standardy w obszarze doskonałości operacyjnej oraz jakości obsługi; oferować naszym klientom w Brazylii najlepsze kompleksowe usługi przy wsparciu naszego wyszkolonego personelu oraz wysokiej jakości procesów. Oprócz tego chcemy, aby nasze działania znalazły oparcie w kluczowych wartościach grupy, a naszym rozwojem chcemy zarządzać przy zaangażowaniu ludzi, którzy tworzą FM Brazil, wsparciu środowiska, społeczności i społeczeństwa ogółem. Chciałbym, zatem powitać naszych nowych kolegów z Brazylii w FM Logistic. Stanowią oni obecnie istotną nową podstawę, na bazie, której będziemy rozwijać naszą grupę” – oznajmił prezes Grupy, Jean-Christophe Machet.

FM Logistic w Brazylii będzie zarządzane przez Michèle Cohonner, która wcześniej spędziła 4 lata na stanowisku Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za rozwijanie działalności grupy FM Logistic w Rosji. Jej kompetencje zawodowe znajdują szerokie uznanie. Michèle Cohonner przeprowadziła się do Sao Paulo ponad rok temu. „Jestem dumna, że mogę reprezentować FM Logistic, spółkę francuską, w tym ciepłym i pełnym talentów kraju. Połączymy naszą wiedzę specjalistyczną z umiejętnościami ludzi, którzy obecnie tworzą FM Brazil. Jednym z naszych działań priorytetowych rekrutacja oraz polityka szkoleniowa, które to działania pozwolą nam bez zbędnej zwłoki przygotować kierownictwo, które będzie nam potrzebne w przyszłości. „

FM Logistic to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem w magazynowaniu, transporcie, pakowaniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw, która działa w 12 krajach i może się pochwalić przygotowaniem ponad 500 milionów przesyłek w 2012 roku, odebraniem i wysłaniem 50 milionów palet, załadowaniem 550 tys. pojazdów oraz 900 milionów paczek zebranych na łącznej powierzchni 2,5 miliona metrów kwadratowych.

Nowe przejęcie w firmie nastąpiło po ogłoszeniu na początku czerwca informacji o wykupie Univeg Logistics Russia, firmy specjalizującej się w świeżych produktach. Logistyka świeżych produktów stanowi kluczowy segment dla FM Logistic, który uzupełnia wachlarz usług oferowany sieciom handlowym.

Te dwa przejęcia pod rząd wyraźnie pokazują, że Grupa jest zdecydowana podjąć wyzwanie działania na globalnym rynku logistycznym i pragnie zabezpieczyć środki pozwalające na realizowanie tych strategicznych ambicji, które ujęte zostały w dziesięcioletnim planie kryjącym się pod nazwą Ambition 2022. –„Ambition 2022 odzwierciedla silne zaangażowanie grupy w konsolidację istniejącej, kluczowej działalności firmy, dalszego wzmacniania jej w Europie oraz zwiększenia zasięgu geograficznego, co jest częścią rozwoju międzynarodowego. Chcemy to osiągnąć poprzez ciągłe doskonalenie naszych procesów i zarządzania, tak, aby zyskała na tym nasza doskonałość operacyjna.” – podsumowuje JC Machet.
Informacje na temat FM Logistic Corporate

FM Logistic jest partnerem, na którym polegają producenci i sieci detaliczne w zakresie optymalizacji ich globalnego łańcucha dostaw. Wśród klientów FM Logistic znajdują się producenci żywności, kosmetyków, produktów zdrowotnych, zaawansowanych technologii oraz produktów konsumpcyjnych, a także giganci handlowi. Firma cieszy się uznaniem dzięki 45-letniemu doświadczeniu; zatrudnia ponad 15 300 osób i może pochwalić się 10% wzrostem w obrotach, które na dzień zakończenia roku finansowego, tj. 31 marca 2013 r., wyniosły 886 milionów euro.

Więcej informacji: www.fmlogistic.com.

 

Informacje na temat Mc Lane

McLane Company, Inc. to wart 44 miliardy dolarów lider usług z zakresu łańcucha dostaw, który oferuje rozwiązania oparte na dostawach dla sklepów spożywczych, sklepików z żywnością, dużych sprzedawców, drogerii oraz sieci restauracji w całych Stanach Zjednoczonych. McLane, poprzez McLane Grocery, McLane Foodservice oraz ostatnio przejętą firmę z branży spożywczej, Meadowbrook Meat Company, Inc., (MBM), działa w oparciu o 80 centrów dystrybucyjnych i posiada jedną z największych prywatnych flot w kraju. Spółka kupuje, sprzedaje i dostarcza ponad 50 tys. różnych dóbr konsumpcyjnych do niemal 90 tys. różnych miejsc na terenie USA. Oprócz tego, McLane oferuje usługi dystrybucji napojów alkoholowych poprzez McLane Beverage Distribution, Inc., oraz dzięki przejęciu Empire Distributors, Inc. McLane jest w posiadaniu Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK), którego zespół liczy ponad 20 tys. członków.

Więcej informacji: www.mclaneco.com

 

Kontakt z FM Logistic

Véronique POUREL / Dział Komunikacji Korporacyjnej

Telefon +33 3  87 23 11 50       

Fax                  +33 3  87 24 11 45       

E-mail   vpourel@fmlogistic.com           

Strona internetowa        www.fmlogistic.com

Comments are closed.