Home » Biznes » Śnieżka awansowała w rankingu Lista 500
Maj
02

Ukazała się kolejna, XV edycja prestiżowego rankingu Rzeczpospolitej „Lista 500”, prezentującego największe polskie firmy. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ponownie znalazła się w doborowym towarzystwie najlepszych przedsiębiorstw polskiej gospodarki.

W najnowszej odsłonie „Listy 500”, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA uplasowała się na 441 pozycji, co oznacza wzrost o 10 miejsc w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy firma zajmowała 451 miejsce.

W ubiegłym roku przychody 500 największych polskich firm wzrosły jedynie o 2,7 proc, a co trzecia spółka odnotowała spadek przychodów. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, Śnieżka odnotowała wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach, na których jest obecna. W 2012 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka wzrosły, kształtując się na poziomie 576,3 mln zł. Oznacza to dynamikę rzędu 104,7% w porównaniu do 2011 roku.

Obecność Spółki wśród największych polskich przedsiębiorstw oraz bardzo dobre wyniki finansowe za 2012 rok potwierdzają słuszność obranej strategii oraz umacniają pozycję Spółki na rynku.

, ,

Comments are closed.