Home » CSR » Wolontariusze Getin Noble Banku docenieni
Kwi
03

Wolontariat pracowniczy pt. Zgrana Ekipa, zapoczątkowany w ubiegłym roku przez Getin Noble Bank, został doceniony w raporcie dobrych praktyk wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program grantowy dla pracowników Getin Noble Banku, umożliwiający im realizowanie dowolnych przedsięwzięć społecznych przy wsparciu finansowym firmy, został zauważony i doceniony w 11 edycji prestiżowego raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”. Autorem publikacji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jedna z najstarszych polskich instytucji rozpowszechniających ideę odpowiedzialnego biznesu jako standardu prowadzenia działalności komercyjnej.

Zapoczątkowany w 2012 r. wolontariat pracowniczy Zgrana Ekipa to główna praktyka Getin Noble Banku w rozwijanych obecnie działaniach CSR. – Do stworzenia programu zmobilizowała nas aktywność wolontariacka naszych pracowników z różnych lokalizacji i różnych obszarów firmy – mówi Katarzyna Kubat-Eijeriks, zaangażowana w projekty CSR
w Banku. – Poprzez Zgraną Ekipę chcieliśmy im zaoferować uporządkowaną i przejrzystą formę współpracy przy przedsięwzięciach na rzecz lokalnych społeczności, do której mieli i mają wielką pasję i energię. Jesteśmy dumni, że zarówno nasz pomysł na CSR, jaki aktywność bankowej kadry została zauważona i doceniona w publikacji Forum – dodaje.
Getin Noble Bank, zmieniając w I kwartale br. strategię biznesową, wzmacnia swoją obecność wśród firm społecznie odpowiedzialnych. – W tym roku zaprosiliśmy do współpracy wiele organizacji z III sektora – mówi Wojciech Sury, dyrektor Biura Public Relations nadzorującego rozwój obszaru CSR. – Powierzamy im nie tylko realizację projektów na rzecz pracowników, ale uczymy się od NGO, jak przekształcać nasz sposób myślenia biznesowego i naszą firmę w organizację w pełni odpowiedzialną społecznie – dodaje.

,

Comments are closed.