Home » Internet » Szpiegostwo przemysłowe opanowało cyberprzestrzeń
Lut
07

Konkluzja taka płynie z raportu Biura Dyrektora Krajowego Kontrwywiadu (Office of the National Counterintelligence Executive) dla Kongresu z 2011 roku pt. „Zagraniczni szpiedzy wykradają gospodarcze tajemnice USA w cyberprzestrzeni”, obejmującego analizę działań szpiegowskich skierowanych przeciwko amerykańskiej gospodarce w latach 2009 – 2011.

Cyberprzestrzeń z racji swoich unikalnych właściwości jest szczególnie podatna na akty cyberszpiegostwa, na które – co warto podkreślić szczególnie mocno – straciły monopol państwowe służby specjalne. Dzisiaj liczącymi się aktorami w tym procederze są konkurencyjne przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uniwersytety, a także pojedynczy, wynajęci do konkretnego zlecenia, hakerzy. Takiej sytuacji sprzyja kilka powodów: trudność wykrycia sprawców operacji szpiegowskich, określenia prawdziwych motywów sprawców, działanie na duże odległości,  cyberprzestrzeń chroni anonimowość hakerów i wreszcie – co nie jest bez znaczenia – ten rodzaj szpiegostwa jest szybszy i tańszy od tradycyjnego.

W cyberszpiegostwie przemysłowym, napędzanym potrzebami rozwojowymi i wyścigiem technologicznym gospodarek narodowych, nie liczą się sojusze polityczne, nie mają znaczenia przyjazne gesty przywódców – decydujące są interesy gospodarcze, a co za tym idzie narodowy dobrobyt. Ujawniają się nacjonalizmy gospodarcze. I choć śmiało można wysnuć tezę, że w cyberprzestrzeni wszyscy szpiegują wszystkich, to fachowcy wskazują także liderów tego procederu – Chiny i Rosja. To dwie gospodarki stawiające się niejako w opozycji do działań i rozwoju „Zachodu” i gromadzące wszelką technologię, z naciskiem na energetykę, komunikację, IT, eksplorację kosmosu czy sektor bezpieczeństwa.

Podsumowując, ewolucja szpiegostwa przemysłowego zmienia zasadniczo technikę, zasięg i łatwość zdobywania informacji, zmienia także koszty, jakie ponoszą „okradzeni”. Światowe gospodarki obliczają swoje straty nawet w miliardach dolarów, ale precyzyjnych danych nie ma, choćby dlatego że wiele koncernów, jeśli ma świadomość problemu, nie ujawnia publicznie tego typu informacji z obawy przed reakcją inwestorów, klientów czy wreszcie pracowników.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec Sp. z o.o. – specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Dzięki współpracy z wybitnymi ekspertami i osobami z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w policji, wojsku, kontrwywiadzie i śledztwach finansowych, Profesjonalny Wywiad Gospodarczy SKARBIEC z powodzeniem wdraża działania doradcze, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonej przez polskie firmy działalności gospodarczej.

W swojej ofercie PWG Skarbiec udziela wsparcia przedsiębiorcom, przy takich procesach biznesowych, jak: procedury due diligence, poszukiwanie majątku ukrytego przez dłużników,  analizowanie niejawnych związków i interesów gospodarczych czy wrogie przejęcia.

KONTAKT:
Milena Malczyk
tel. (22) 586 40 17
e-mail: milena.malczyk@skarbiec.biz
http://www.wywiad-gospodarczy.pl/

ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa

Źródło informacji: Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec

Comments are closed.