Home » Biznes » Brak sprzeciwu KNF na przejęcie przez Getin Noble Bank 100 % akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska
Lut
14

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do wyrażenia sprzeciwu na nabycie przez Getin Noble Bank S.A. 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. Wartość transakcji oszacowano na około 57 mln PLN. Akwizycja jest kolejnym projektem realizowanym w ramach bankowości inwestycyjnej Getin Noble Banku.

Dexia Kommunalkredit Bank Polska jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Głównym źródłem finansowania banku są środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Celem akwizycji, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z EBI, jest dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku.

W celu sfinalizowania umowy wymagane jest również uzyskanie zgodny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zamknięcie transakcji planowane jest na pierwsze półrocze 2013 roku.

Comments are closed.