Home » Biznes, Technologie » NuMed w portfelu WS Investments
Sty
11

NuMed w portfelu WS Investments

WS Investments objął udziały w spółce NuMed. Przedmiotem działalności NuMed Sp. z o.o. jest budowa innowacyjnego urządzenia przeznaczonego dla diagnostyki próchnicy wtórnej oraz badań endodontycznych w stomatologii.

Widzimy niezwykle duży potencjał w opracowywanej przez NuMed technologii. Technologii, dla której praktycznie nie ma jeszcze żadnej konkurencji. Do inwestycji w spółkę z sektora life science przekonała nas również sama osoba Profesora Przemysława Łosia, niezwykle zaangażowanego w projekt oraz kierowanego przez niego zespołu. Ponadto co jest również niezwykle istotne z naszego punktu widzenia zespół NuMed doprowadził już do międzynarodowego zgłoszenia patentowego i stworzenia działającego prototypu urządzenia do bezinwazyjnej diagnozy próchnicy wtórnej – komentuje WS Investments.

Urządzenie NuMedu to rewolucja w dziedzinie stomatologii. Ma bowiem istotną przewagę nad jedynymi dostępnymi dotąd sposobami diagnostyki próchnicy wtórnej, tj. „dobrym okiem” specjalisty oraz zdjęciami rentgenowskimi. Dodatkowo będzie ono mogło zastąpić używane już w endodoncji klasyczne (liniowe) urządzenia, przewyższając je możliwościami.
Urządzenie już jest doceniane przez międzynarodowe instytucje – w ubiegłym roku zostało nagrodzone srebrnym medalem Brussels Innova. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w dziedzinie transferu technologii i wynalazczości. Spółka była również prezentowana podczas elitarnej wystawy w Parlamencie Europejskim w grudniu 2011 r.

WS Investments Polska zajmuje się selekcją, weryfikacją i realizacją projektów inwestycyjnych. Na swoim koncie WSI ma między innymi największą wartościowo transakcję sprzedaży w całej historii branży kurierskiej w Polsce – Siódemka S.A.

Spółka Numed powstała w wyniku dofinansowania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym. Przedmiotem działalności NuMed Sp. z o.o. jest budowa innowacyjnego urządzenia przeznaczonego dla diagnostyki próchnicy wtórnej oraz badań endodontycznych w stomatologii. Urządzenie oparte jest na nieinwazyjnej i całkowicie nieszkodliwej technologii pomiarów bioharmonicznych (nieliniowej spektroskopii impedancyjnej), będącej rozwinięciem stosowanej już z powodzeniem w diagnostyce medycznej technologii pomiarów

, ,

Comments are closed.