Home » Biznes, Przedsiębiorczość » Projekt Media 3.0 czas podsumować
Gru
12

Projekt Media 3.0 czas podsumować

Po trzech latach intensywnej pracy projekt Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0 realizowany przez Miasteczko Multimedialne dobiega końca. Podsumowanie końcowych efektów realizacji projektu nastąpi podczas spotkania, które odbędzie się w najbliższy piątek, 14 grudnia w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Do 200 tysięcy euro, to wartość kapitału, jaki na swój rozwój otrzymały wybrane spółki z branży ICT i multimediów w ramach Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Media 3.0. O tym jak te pieniądze zostały wykorzystane opowiedzą w najbliższy piątek same spółki. Spotkanie stanowić będzie także przestrzeń do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń oraz zestawienia oczekiwań z efektami.

Podczas spotkania przedstawiciele spółek, które uzyskały wsparcie ze strony Inkubatora będą mieli okazje zaprezentować swoje pomysły, proces ich tworzenia oraz plany dalszego rozwoju. Atrakcją spotkania będzie projekcja 3D wykonana przez firmy 3D MIND FILM i VIDMO Group. Zaplanowana jest również prelekcja na temat „Szanse i zagrożenia finansowania innowacyjnych przedsięwzięć – praktyka dotychczasowa a nowe możliwości”.

Celem spotkania jest przedstawienie pozytywnych rezultatów realizacji projektu finansowanego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka działanie 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej, pt. „Inwestycje w Multimedia jako szansa na rozwój innowacji w Polsce (Media 3.0)”. Istotą projektu Media 3.0 było kapitałowe i merytoryczne wsparcie pomysłowych i energicznych ludzi w tworzeniu innowacyjnych technologii, w szczególności animacji i grafiki 3D, Internetu, e-learningu, tworzenia softwaru, technologii mobilnych oraz telekomunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej. Koordynatorem projektu Media 3.0 jest Miasteczko Multimedialne sp. z o.o., które powstało w 2007 roku w Nowym Sączu.

Szczegółowe informacje na temat projektu Media 3.0 znajdują się na www.milionnastart.pl.

, ,

Comments are closed.