Home » Nauka i edukacja » AP Edukacja – jakość na najwyższym poziomie
Lis
23

Ogólnopolska sieć placówek oświatowych AP Edukacja po raz kolejny została doceniona za jakość świadczonych przez nią usług. Audit przeglądowy potwierdził, że firma posiada system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008.

W dniach 22–24.10.2012 r. firma ISOQAR przeprowadziła w AP Edukacja audit przeglądowy mający na celu stwierdzenie, czy system zarządzania jakością jest ustanowiony i utrzymywany zgodnie z wymaganiami standardu ISO 9001:2008.
Audit przeglądowy odbył się w 3 oddziałach AP Edukacja: Katowice, Kraków i Radom.

Po audicie stwierdzono, co następuje:

– Firma posiada system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008.

– Kierownictwo oddziałów oraz pracownicy wykazali się profesjonalnym przygotowaniem do pełnionych obowiązków oraz dużą wiedzą na temat realizowanej usługi, której proces jest prawidłowo dokumentowany, a zapisy prawidłowo przechowywane — mając na uwadze szczególną dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych klientów.

– Pracownicy sekretariatu udzielają wyczerpującej informacji na temat prowadzonych kierunków, kwalifikacji i kompetencji, które można uzyskać po ich ukończeniu.

– Działania prowadzone są systemowo, a monitorowanie systemu odbywa się przy pomocy auditów wewnętrznych, a o ich wynikach: niezgodnościach i spostrzeżeniach są informowani Dyrektorzy placówek. Otrzymują oni również raport z przeglądu zarządzania, z którym mogą się zapoznać.

– Firma opiera swój system na planowaniu jakościowym, określane są cele, badany jest stopień ich realizacji.

– Potencjał firmy stanowi stabilne, niezmieniające się kierownictwo oddziałów jak również zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za kontakt ze słuchaczami.

AP Edukacja ma status szkoły publicznej i kształci w oparciu o programy ministerialne. Z nauki w szkole skorzystało już ponad 175 tys. osób, w 20 placówkach w największych miastach w Polsce.

W ramach AP Edukacja prowadzone są licea ogólnokształcące, gimnazja, szkoły policealne, kursy zawodowe oraz szkolenia dla firm i instytucji.

Więcej informacji na: www.apedukacja.pl
************************************
Więcej informacji o szkole udziela:
p. Anna Rakus
AP Edukacja Sp. z o.o
tel. 042 633 47 51, 633 41 94
a.rakus@apedukacja.pl

, , , , , , , , ,

Comments are closed.