Home » Gospodarka, Marketing, Zarządzanie » Pierwsze półrocze zakończone sukcesem!
Paź
11

Pierwsza połowa roku dla Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. przyniosła zarówno wzrosty sprzedaży, jak i zysków. Obecna sytuacja finansowa, jak i osiągnięte w I półroczu 2012 roku wyniki w zakresie wielkości sprzedaży, wydajności i pozycji rynkowej stanowią doskonałą podstawę do dalszego rozwoju firmy.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej (niestabilność finansowa, upadłość firm z branży budowlanej, trudności w uzyskaniu kredytów hipotecznych), wzrósł popyt na produkty FFiL Śnieżka S.A. Wartość sprzedaży w Polsce w I półroczu 2012 roku wyniosła 189,7 mln zł i była o 1,2% wyższa niż sprzedaż w tym samym okresie 2011 roku, kiedy to osiągnęła wartość 187,5 mln zł. Wysoką jakość produktów FFiL Śnieżka S.A. docenili również klienci z innych państw. Jeśli chodzi o sytuację na rynkach zagranicznych, odnotowano wzrost sprzedaży na Ukrainie, a także w Rosji, i Armenii. FFiL Śnieżka S.A. należy do Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzą także Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol.
W pierwszej połowie bieżącego roku Grupa Kapitałowa Śnieżki uzyskała przychody na poziomie 289,2 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Zysk operacyjny w I półroczu 2012 roku uplasował się na poziomie 29,2 mln zł, co wskazuje na wzrost o 13% w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku (25,8 mln zł).

Przemyślane działania

W I półroczu 2012 roku nastąpił rozwój oferty produktowej, wprowadzono  na rynek nowe produkty. Ważnym wydarzeniem była zmiana identyfikacji wizualnej Śnieżki, która nastąpiła wiosną bieżącego roku. Konsekwencją zmiany logo była także modyfikacja szaty graficznej opakowań. Nowe projekty budują spójny świat marki, z wyraźnym podkreślenie roli Śnieżki, co ułatwia konsumentom odnalezienie produktów marki na półkach. Sprzedaż marek Spółki wsparło dodatkowo kilka kampanii reklamowych. – Podjęte działania to kontynuacja realizacji strategii multibrandingowej, polegającej na budowaniu silnych marek, będących specjalistami w swojej dziedzinie – wyjaśnia Piotr Mikrut, Prezes FFiL Śnieżka SA.

Marketing to jednak nie wszystko. Śnieżka to społecznie odpowiedzialna firma, która dba o relacje z pracownikami i szeroko pojętym otoczeniem. Obecnie Śnieżka to nowoczesny zakład zatrudniający blisko 650 osób. Firma od 2005 roku prowadzi własną fundację „Twoja Szansa”, która wspiera edukację uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin Podkarpacia. Z powodzeniem realizuje również dwa autorskie programy społeczne: „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” oraz „Dziecięcy świat w kolorach”.

Badania i rozwój

Perspektywy rozwoju Grupy na rok 2012 kształtują się optymistycznie. Śnieżka planuje zwiększenie inwestycji w sieć detaliczną w Polsce. Jeszcze w tym roku zamierza zająć się przebudową „alei produktów” Śnieżki, Magnat i Vidaron, które powstaną w 100 sklepach. – Wdrożenie nowej koncepcji funkcjonowania Salonów i Sklepów firmowych stanowi istotną cześć planów na rok 2012. Zakładamy, że nowy koncept sprzedażowo-merchandisingowy będzie wydatnie wspierał sprzedaż  naszych produktów, jednocześnie lepiej komunikując marki w miejscu sprzedaży – komentuje Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A.

Istotną pozycję nakładów inwestycyjnych Spółki stanowią także nakłady na nowoczesną bazę badawczo-rozwojową. Stale prowadzone są prace w Dziale Badawczo Rozwojowym FFiL Śnieżka S.A. – Systematyczne inwestowanie w ten segment stwarza doskonałe warunki zapewniające sprawne opracowywanie nowych wyrobów, prowadzenie prac badawczych, a także skuteczną kontrolę wyrobów i surowców – mówi Piotr Mikrut. Ważną pozycję stanowią też nakłady na informatyzację oraz nakłady ponoszone na unowocześnianie instalacji produkcyjnych oraz automatyzację procesów produkcyjnych.

W II połowie 2012 roku, Spółka będzie w dalszym ciągu realizować strategię zmierzającą do umacniania pozycji rynkowej, systematycznej poprawy wyników oraz wzrostu wartości rynkowej. Spółka planuje ekspansję na nowe rynki oraz zaistnienie i rozwój w nowych segmentach rynkowych. – Zamierzamy kontynuować prace prowadzące do udoskonalenia jakości naszych wyrobów korzystając z innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzać ofertę produktową, zgodnie z trendami rynkowymi i potrzebami klientów – podsumowuje Piotr Mikrut.

, , , ,

Comments are closed.