Home » Gospodarka » Philip Morris Limited o decyzji Sądu Najwyższego Australii w sprawie ujednoliconych opakowań wyrobów tytoniowych
Sie
16

Sąd Najwyższy Australii odrzucił na korzyść rządu Australii sprzeciw koncernów tytoniowych uznając, że ustawa wprowadzająca ujednolicone opakowania nie narusza australijskiej konstytucji. Kluczowym zagadnieniem rozpatrywanym przez sąd była kwestia czy, według konstytucji, ujednolicone opakowania stanowią „przejęcie własności”, z czym wiąże się zysk dla rządu.

Sąd ogłosił dzisiaj swój werdykt, ale nie wydał jeszcze opinii w tej sprawie.

Komentując dzisiejsze orzeczenie, Chris Argent, rzecznik PML, powiedział: „Aby w pełni ocenić dzisiejszą decyzję, będziemy musieli poczekać na opinię sądu. Tym niemniej legalność ujednoliconych opakowań, bez względu na to, czy Australia będzie musiała wypłacić pokaźne odszkodowanie koncernowi Philip Morris Asia, pozostaje kwestią otwartą i będzie przedmiotem kolejnych sporów prawnych”.

Trzy kraje złożyły już skargę na Australię do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie wprowadzonych przez nią przepisów odnośnie ujednoliconych opakowań. Uznano je za niezgodne ze zobowiązaniami Australii wynikającymi z jej członkostwa w WTO. Philip Morris Asia (PMA) pozywa również Australię za wielokrotne naruszenie dwustronnej umowy o wzajemnym wsparciu i ochronie inwestycji (Bilateral Investment Treaty – BIT) zawartej z Hongkongiem. Koncern oczekuje, że decyzje w tych sprawach zapadną w ciągu dwóch, trzech lat. W szerszej perspektywie spory toczone przed WTO i dotyczące BIT poruszą szereg kwestii, w tym:

  • czy istnieją wiarygodne dowody na to, że ujednolicone opakowania spowodują zmniejszenie liczby palaczy,
  • czy istnieją skuteczne, mniej restrykcyjne alternatywy dla tych przepisów i czy mogłyby one zostać wdrożone przez rząd Australii,
  • czy ujednolicenie opakowań narusza zobowiązania Australii wynikające z traktatów i umów handlowych,
  • czy australijski rząd będzie musiał wypłacić odszkodowanie na rzecz PMA.

Dzisiejszy werdykt Sądu Najwyższego Australii nie ma mocy prawnej w ww. międzynarodowych przypadkach ani w obrębie innych jurysdykcji.

„Uważamy, że zarzuty w sprawie umowy inwestycyjnej Philip Morris Asia oraz te wystosowane przez WTO są poważne. Dlatego przed nami jeszcze długa droga, zanim będziemy mogli udzielić pełnych i przemyślanych odpowiedzi na pytania natury prawnej dotyczące ujednolicenia opakowań” – dodał rzecznik PML, Chris Argent.

Od 1 grudnia 2012 r. wszystkie wyroby tytoniowe objęte sprzedażą detaliczną będą musiały mieć ujednolicone opakowania.

Informacje o Philip Morris International Inc. (PMI)

Philip Morris International Inc. (PMI) jest czołowym międzynarodowym koncernem tytoniowym posiadającym 15 najbardziej znanych międzynarodowych marek, w tym Marlboro, najbardziej rozpoznawalną markę papierosów na świecie. Produkty PMI są sprzedawane w ok. 180 krajach. W 2011 roku szacowany udział koncernu w światowym rynku tytoniowym poza Stanami Zjednoczonymi wynosił 16,0% lub 28,1% z wyłączeniem Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych.

Informacje o Philip Morris Limited (PML)

Philip Morris Limited (PML) rozpoczął działalność w Australii w 1954 r. i obecnie zatrudnia ok. 700 pracowników. Koncern mający siedzibę w Melbourne produkuje i sprzedaje wiele znanych marek, w tym Marlboro, Alpine, Longbeach, Peter Jackson, Choice oraz GT. W 2011 roku szacowany udział PML w australijskim rynku tytoniowym wynosił 37,5%.

Źródło: Philip Morris Limited

KONTAKT:
Dla zapytań z Australii:
Chris Argent
Philip Morris Limited
tel. +61 (0)3 8531 1054
Dla zapytań z innych krajów:
Philip Morris International
Biuro prasowe
Lausanne, Szwajcaria (Central European Time (GMT +1))
tel. +41 (0)58 242 45 00

Źródło informacji: PR Newswire

Polska Agencja Prasowa SA nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane w Serwisie Informacji Zleconych

Comments are closed.