Home » Media » Oświadczenie Ogólnopolskiej Telewizji Rolniczej TVR
Lip
27

Z uwagą obserwujemy pojawiające się w mediach informacje dotyczące tzw. afery taśmowej. Z niepokojem przyjmujemy próby powiązania Ogólnopolskiej Telewizji Rolniczej TVR z tymi wydarzeniami.

Praktyka powoływania się na anonimowe źródła, niepoparta dowodami, nie może być podstawą podważania autorytetu i wiarygodności kogokolwiek.

Ogólnopolska Telewizja Rolnicza TVR nigdy nie zamawiała oraz nie inspirowała przedmiotowych nagrań rozmowy Władysława Serafina z Władysławem Łukasikiem.

TVR nigdy nie była i nie jest zainteresowana ww. materiałem.

Informujemy, że dbając o autorytet stacji, Pan Władysław Serafin zawiesił swoje członkostwo w Radzie Nadzorczej TVR.

Jednocześnie oświadczamy, że stacja TVR nie angażuje się w spory polityczne.

Z pełnym zaangażowaniem realizujemy naszą misję. Kierując się mottem „Grunt to biznes”, oferujemy wachlarz programów biznesowych, informacyjnych i rozrywkowych. Robimy wszystko, aby dzięki programom produkowanym przez TVR polscy rolnicy mogli efektywnie prowadzić swoje gospodarstwa.

Dobre imię i wizerunek naszej stacji jest dla nas wartością nadrzędną. Wszelkie próby pomówienia stacji TVR są bezzasadne i zmuszą nas do podjęcia stanowczych działań.

Informujemy, że wszelkie bezprawne spekulacje uderzające w dobre imię i wizerunek stacji TVR znajdą rozstrzygnięcie w sądzie.

Zarząd TVR

Źródło informacji: TVR

Comments are closed.