Home » Konkursy » Ogłoszono krajowych finalistów European Business Awards
Maj
30

LONDYN — Po zakończeniu przez zespół jurorów European Business Awards pierwszej rundy ocen – która była, jak się okazało, najtrudniejsza w historii – uczestnicy konkursu za rok 2012/13 zostali w tym tygodniu poinformowani o tym, czy udało im się zakwalifikować do następnej rundy tego najbardziej prestiżowego w Europie konkursu biznesowego. Listę krajowych finalistów znaleźć można pod adresem: www.businessawardseurope.com/national-finalist/2012.

Uczestnictwo ponad 15 000 najbardziej innowacyjnych i pomysłowych przedsięwzięć w Europie sprawiło, że sędziowie stanęli przed dużym wyzwaniem. Jedynie 627 uczestników pomyślnie przeszło pierwszą fazę oceny do konkursu za rok 2012/2013 i stało się krajowymi finalistami w swoich państwach. W następnym etapie finaliści krajowi przygotują wideoprezentacje, które zostaną ocenione przez drugi panel sędziowski, składający się z ekspertów z własnego regionu oraz z europejskich liderów biznesu, naukowców i przedsiębiorców. Krajowi zwycięzcy wybrani zostaną przez komisję składającą się z ok. 80 sędziów. Finaliści krajowi oceniani będą w dniach od 6 do 25 września 2012 roku.

„W tym roku do procesu oceny w ramach European Business Awards po raz pierwszy wprowadzono etap krajowych finalistów. Ten nowy proces selekcji został uruchomiony z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, daje to uczestnikom większą szansę na zyskanie uznania dla swoich osiągnięć w środowisku branżowym, wśród polityków i mediów w kraju. Po drugie, daje to sędziom lepszy dostęp do organizacji, dzięki czemu łatwiej jest im ukazać bardziej precyzyjny obraz tego, co najlepsze w europejskim biznesie. Jako organizatorzy tego konkursu wierzymy, że nowa, ulepszona strategia utwierdza pozycję European Business Awards jako najbardziej uznanego i znaczącego plebiscytu w Europie” – oznajmił Adrian Tripp, dyrektor generalny European Business Awards.

W przedostatniej rundzie konkurencji zwycięzcy krajowi zostaną poddani ponownej ocenie przez trzeci panel sędziów, który przyzna tytuł Ruban d’Honneur 110 organizacjom europejskim. Na koniec, po rygorystycznej ocenie prezentacji dokonanej przez zespół sędziowski w obecności uczestników, podczas gali rozdania nagród w kwietniu 2013 r. ogłoszeni zostaną laureaci nagród, czyli wszystkie najlepsze firmy w Europie.

Więcej informacji o European Business Awards można znaleźć pod adresem: www.businessawardseurope.com.

KONTAKT:
European Business Awards
Informacje prasowe, opracowania i wywiady:
Jo Henderson
Konsultant PR
tel.+44 (0) 7870 634567
e-mail: jo.henderson@writewaypr.co.uk
lub
Jacqueline Yanko
Event Manager
tel. +44 (0) 207 234 3542
e-mail: jacqueline.yanko@businessawardseurope.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Polska Agencja Prasowa SA nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane w Serwisie Informacji Zleconych

Comments are closed.