Home » Kariera » Jak promedica24 odsyła opiekunki do pracy w Niemczech ?
Sie
27

Około 2000 euro kosztów miesięcznych dla rodziny, ale tylko ok. 750 euro dla opiekunki: promedica24 oddelegowuje opiekunki zatrudnione w Polsce do pracy w Niemczech. Istnieje podejrzenie, że firma ta zbywa opiekunki zaniżonym wynagrodzeniem i uchyla się od płacenia podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Wiele osób traktuje oddelegowanie opiekunek zatrudnionych w Polsce lub Czechach do pracy w niemieckich domach jako powszechnie stosowany i legalny sposób na świadczenie całodobowej opieki domowej dla osób starszych i chorych. Istotną sprawą jest, że na taką opiekę może sobie pozwolić tylko część osób jej wymagających. Miesięczne koszty dla rodziny to ok. 2 000 euro. Krótkie zaświadczenie („E 101”) potwierdza, że opiekunka posiada ubezpieczenie społeczne w swoim rodzinnym kraju. Takie zaświadczenie wystarczy, aby niemieckie urzędy nie stawiały żadnych pytań.

Niemniej dokumentacja przedłożona Federalnemu Związkowi Europejskich Pracowników Opieki (BEBP )oraz doniesienie opiekunki zatrudnionej w firmie promedica24 wskazują na podejrzenie, że firma ta zatrudnia pracownice, oferując wynagrodzenie dumpingowe, a ponadto nie odprowadza podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce.

Prawdopodobny rachunek przedstawia się następująco: opiekunka otrzymuje za miesiąc pracy w Niemczech wynagrodzenie w wysokości 250 euro brutto plus dzienną stawkę żywieniową w wysokości 16,64 euro. Mnożąc to przez 30 dni, otrzymujemy kwotę 499,20 euro. Zgodnie z powyższym całkowite wynagrodzenie opiekunki wynosi 749,20 euro miesięcznie. promedica24 wystawia rodzinie rachunek na kwotę ok. 2000 euro. Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia, promedica24 zarabia na każdej rodzinie ok. 1250 euro miesięcznie.

Opiekunki zgadzają się na takie warunki prawdopodobnie z tego względu, że otrzymują ubezpieczenie zdrowotne, a promedica24 odprowadza za nie składki na ubezpieczenie emerytalne. Jednak w niniejszym przypadku składki odprowadzane są jedynie od kwoty 250 euro, widniejącej oficjalnie jako wynagrodzenie brutto. Wynikające z tego roszczenia emerytalne, przysługujące wykorzystywanym kobietom, to śmieszne sumy. Od dziennej stawki żywieniowej nie odprowadza się prawdopodobnie żadnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Jednocześnie oznacza to, iż promedica24 przypuszczalnie ukrywa przychody przed urzędami skarbowymi oraz ubezpieczycielem społecznym, wypłacając kwoty w wysokości 500 euro nie jako wynagrodzenie, lecz dodatek na wyżywienie zwolniony od podatku.

Na machlojki firmy promedica24 wskazuje jeszcze jedna okoliczność, poświadczona odpowiednią dokumentacją przedłożoną Federalnemu Związkowi Europejskich Pracowników Opieki (BEBP): w okresach, w których opiekunki nie są oddelegowywane do pracy w Niemczech, tylko pozostają w rodzinnym kraju, zatrudnia się je na jedną ósmą etatu, za którą otrzymują wynagrodzenie w wysokości jedynie 40 euro miesięcznie.

Christian Bohl, drugi przewodniczący i rzecznik prasowy BEBP, powiedział: „Cały system oddelegowywania działa w wielu przypadkach na zasadzie wyzysku, wprowadzania w błąd i oszustwa. Politycy powinni to wreszcie przyjąć do wiadomości i nie dopuszczać do takich działań. Potrzebujemy uczciwych i przejrzystych warunków dla wszystkich pracowników zatrudnianych w sektorze opieki w Niemczech”.

Informacje o BEBP

Federalny Związek Europejskich Pracowników Opieki (BEBP) e.V. dba o prawa, interesy i wizerunek pracowników opieki zatrudnionych w Niemczech. Celem działań jest poprawienie jakości i przejrzystości oraz stworzenie koniecznych warunków ramowych i integracji istniejących struktur opieki, aby zagwarantować i ulepszyć odpowiedzialną opiekę nad osobami starszymi i chorymi w Niemczech.

KONTAKT:
Bundesverband Europäischer Betreuungs- und Pflegekräfte e.V.
Aufkirchener Str. 5
81477 München
tel. 089-710 666 02
faks 089-710 666 04
e-mail: presse@bebp.eu
http://www.bebp.eu

Źródło informacji: APA-OTS

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).

One Response to “Jak promedica24 odsyła opiekunki do pracy w Niemczech ?”

 1. Rzecznik Promedica24
  Sierpień 29th, 2010 at 20:32 | #1

  Drodzy Czytelnicy,
  zależy nam na na przybliżeniu Wam wiarygodnego, i pełnego obrazu na temat działalności naszej Firmy – poniżej przedstawiam oficjalny komentarz do artykułu.
  Miesięczny koszt opieki zaczyna się już od 1.300 Euro, dzięki czemu taka opieka jest dostępna dla szerokiego grona osób potrzebujących. Rodziny o najwyższych wymaganiach w zakresie opieki są skłonne przeznaczyć na ten cel nawet 2.000 Euro – to pozwala na zatrudnienie opiekunki o najwyższych kwalifikacjach za sporo mniej, niż miesięczne koszty pobytu w domu opieki, które się gają nawet 3.500 Euro plus dodatkowe opłaty. Wysokość wynagrodzenia naszych opiekunek zależy z jednej strony od zakresu i pracochłonności opieki, a z drugiej od posiadanych kwalifikacji zawodowych. Te najbardziej wykwalifikowane zarabiają nawet ponad 1200 Euro. Warunki zatrudnienia dla opiekunek są bardzo atrakcyjne: średnie miesięczne wynagrodzenie to ok. 900 Euro, do tego średnio 165 Euro na przejazdy czy rozmowy telefoniczne z rodziną, oraz finansowane przez Firmę – dla ok. 30% kobiet – szkolenia językowe. Po stronie Firmy jest organizacja procesu rekrutacji naszych pracownic, utrzymywanie całodobowej, czynnej 7 dni w tygodniu infolinii dla opiekunek i osób korzystających z opieki, finansowanie i organizacja badań medycyny pracy i oczywiście organizacja całego procesu administracji obsługiwanych umów – a to z roku na rok większe wyzwanie, bo liczba Niemców korzystających z naszych profesjonalnych usług systematycznie rośnie. Promedica24 działa w pełnej zgodzie z prawem polskim, niemieckim oraz unijnym. Stwarzamy warunki pozwalające rodzinom zadbać o potrzebujących opieki, a polskim opiekunkom pracować legalnie i w komfortowych warunkach. Spoglądając na ten rynek, dostrzegam ważniejsze kwestie, wymagające interwencji: przede wszystkim zatrudnienie na czarno, które – według szacunków – sięgnęło już w Niemczech rozmiarów 200tys. opiekunek, czy też tak zwane „samozatrudnienie” opiekunek, prowadzące do obejścia aspektów odpowiedzialności socjalnej.
  Pozdrawiam,
  Mateusz Sobula, Rzecznik Rrasowy
  m.sobula@promedica24.pl